Tržišna strategija

Podrška i puna zaštita distributivnih partnera

E-Lite Semiconductor, Inc. vjeruje da zdrav, stabilan i dugoročan rast kompanije dolazi iz dobro uspostavljene i održavane distribucijske mreže.E-Lite je opredijeljen za istinsko partnerstvo, win-win saradnju sa našim kanal partnerima.

Company Philosophy

Interno

Zaposleni su pravo blago kompanije, vodeći računa o dobrobiti zaposlenih, zaposleni će biti samopokretan da se brine o dobrobiti kompanije.

Eksterno

Poslovni integritet i win-win partnerstvo je temelj prosperiteta kompanije, podrška i dijeljenje dobiti sa dugoročnim partnerima osiguralo bi održivi zdrav rast kompanije.

Ostavite svoju poruku: